Βρίσκετε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Επαλειφόμενα Sika Sika Concrete Primer

Sika Concrete Primer

Το Sika Concrete Primer είναι δύο συστατικών, ταχείας ωρίμανσης αστάρι πολυουρίας, βάσεως διαλύτη, με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά.

Εφαρμογές

Αστάρι/ Ενισχυτικό Πρόσφυσης για τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic MTC και  Sikafloor MTC Balcony

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα
  • Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα απαέρωσης (outgassing) από ευπαθή υποστρώματα
  • Σφραγίζει και ασταρώνει υποστρώματα επιτρέποντας την επικάλυψη εντός 30 λεπτών (τουλάχιστον, υπό ιδανικές συνθήκες)
  • Συνδυάζει ταχεία ωρίμανση με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας
  • Βοηθάει στη σταθεροποίηση υποστρωμάτων
  • Εύκολη εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα
  • Μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ στρώσεων ώστε να αποτρέψει τη τοπική δημιουργία οπών μεγέθους κεφαλής καρφίτσας στην τελική επιφάνεια
  • Μπορεί να πληρωθεί με χαλαζιακή άμμο για να χρησιμοποιηθεί ως στρώση εξομάλυνσης
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης μεταξύ υφιστάμενης και επακόλουθης στρώσης
TEXΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ