ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Υαλοβάμβακας

Βρίσκετε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Υαλοβάμβακας
210 8226016
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Το προσωπικό μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει!

GF 50/O

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3 χωρίς επικάλυψη.
GF/L

GF/L

Υαλοβάμβακας χύμα λευκός πυκνότητας 20 Kg/m3.

GF 40/O

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 40 kg/m3 χωρίς επικάλυψη.

GF 13/0

Πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 13 Kg/m3 χωρίς επικάλυψη.

GF 13/A

Πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 13 Kg/m3 με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου.

GF 16/0

Πάπλωμα υαλοβάμβακα πυκνότητας 16 Kg/m3 χωρίς επικάλυψη.

GF 30/A

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m3 με επικάλυψη αλουμινίου.

GF 40/A

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 40 kg/m3 με επικάλυψη αλουμινίου.

GF 50/A

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3 με επικάλυψη αλουμινίου.

GF 30/Y

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m3 με επικάλυψη υαλοϋφάσματος.

GF 40/Y

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 40 kg/m3 με επικάλυψη υαλοϋφάσματος.

GF 50/Y

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3 με επικάλυψη υαλοϋφάσματος.

GF 30/O

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m3 χωρίς επικάλυψη.
ΜΟΝΩΠΑΝ Α.Ε.
ΑΠΟ ΤΟ 1968