ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Πλάκες

210 8226016
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Το προσωπικό μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει!

GF 40/O

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 40 kg/m3 χωρίς επικάλυψη.

GF 50/O

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3 χωρίς επικάλυψη.

GF 30/A

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m3 με επικάλυψη αλουμινίου.

GF 40/A

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 40 kg/m3 με επικάλυψη αλουμινίου.

GF 50/A

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3 με επικάλυψη αλουμινίου.

GF 30/Y

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m3 με επικάλυψη υαλοϋφάσματος.

GF 40/Y

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 40 kg/m3 με επικάλυψη υαλοϋφάσματος.

GF 50/Y

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m3 με επικάλυψη υαλοϋφάσματος.

GF 30/O

Πλάκες υαλοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m3 χωρίς επικάλυψη.
ΜΟΝΩΠΑΝ Α.Ε.
ΑΠΟ ΤΟ 1968